And İçme Töreni


Aday olarak alınan çocuk; üç aylık eğitimi tamamladıktan sonra Yönetim Kurulunca çalışmaları yeterli görülürse ant içerek izci olmaya hak kazanır. Ant içme, çocuğun yaşantısında yeni bir dönem noktası olduğundan özel bir törenle ve davetliler huzurunda yapılmalıdır.
Tören, uygun bir salonda veya açık havada yapılır. Tören yerinde bir masa üzerine ant içecek izcilerin kep, fular ve göğüs armaları konur. Masanın sağ tarafında Türk Bayrağı sol tarafında da ünitenin flaması bulunur.
Kümebaşı masanın arka tarafındadır. Ant içecek izciler, öbekbaşı tarafından getirilerek lidere takdim edilirler. Öbekbaşı "Ant içme töreni için aday arkadaşlarım hazırdır, Liderim" der ve bir adım geriye çıkar.
Ant içecek adaylar, sayıca az iseler tek, tek kalabalık iseler oba veya oymakça törene alınırlar.

ANT İÇME TÖRENİ

Liderle, izci adayları arasında şu konuşma geçer :
• Lider : Ne olmak istiyorsun (istiyorsunuz)?
• İzciler : İzci olmak istiyorum (istiyoruz)?
• Lider : Niçin izci olacaksın (olacaksınız)?
• İzciler : Vatanımıza karşı görevlerimi daha iyi başarabilmek ve başkalarına her zaman yardımda bulunmak için.
• Lider : İzcinin birinci görevi nedir, biliyor musunuz?
• İzciler : Evet, her gün bir iyilik yapmak.
• Lider : İzci sözünü biliyor musunuz?
• İzciler : Evet, biliyoruz.
• Lider : İzci sözüne sadık kalacağınıza söz veriyor musunuz?
• İzciler :Evet, bütün kalbimizle.
• Lider : Ne kadar zaman için'?
• İzciler : Allah izin verirse, DAİMA.
• Lider :" İzci andını tekrarlayınız." der ve izciler toplu halde ant içecekleri için en soldaki izci sol eli ile Bayrağı, sağ eli ile de yanındaki arkadaşının elini tutar. Bu şekilde el ele tutuşan izcilerden en sağdakinin sağ eli boş kaldığı için sağ eli ile izci selamı verir. Hep birlikte izci andını söylemeye başlarlar:

"Allah'a ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ANT İÇERİM"

Diyerek rahat pozisyona geçerler.
• Lider : "Sizleri kutlarım. Şu anda kümemizin bir üyesi, yurt ve dünya izcilerinin kardeşi oldunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim" der.
• Daha sonra da davetlilerin katkıları ile izcilere kep, fular armaları takılır.