Atatürk ve İzcilik


Atatürk, izcilik konusu üzerinde büyük önemle durmuş ve Türk izciliğine okul içi izcilik faaliyetleriyle olumlu bir yön vermiştir. Daha miralaylığı sırasında resmi görevi itibariyle başlayan bu ilgi ömür boyu sürmüş ve hiçbir zaman eksilmemişti.

ATATÜRK:
"Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, Ferdi ve Milli Eğitim bakımından da o nisbette önemlidir.""
"Bütün Hükümetlerde, İzcilik Teşkilatları birbiri ile adeta yarışırcasına yayılmakta, genişlemekte ve mensupları fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen yetişmektedir."


Mersin İizcilerinin Atatürkle Özel Olarak Çektirilmiş ResmiKız İzcilerin Cumhuriyet Bayramı Tören Geçişinde Ata'yı Selamlarken…